Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

150 років від дня народження М. В. Довнар-Запольського

14 червня
150 років від дня народження
засновника і першого ректора нашого університету
Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського
 
 
Остання редакція: 18.10.17