Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Круглий стіл «С. Подолинський, В. Вернадський, М. Руденко – подвижники природничих засад економічного мислення і господарювання»