Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

073 "Менеджмент"

 • Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"
 • Спеціальність: 051 "Менеджмент"
 • Рівень освіти: третій (освітньо-науковий)
 • Науковий ступінь: доктор філософії (Ph.D.)
 • Форми навчання: очна, заочна

Проблематика досліджень

 • Сучасні теорії та концепції менеджменту
 • Стан, проблеми і перспективи удосконалення управління діяльністю підприємства та окремих бізнес-процесів
 • Стратегічне управління на підприємствах
 • Інновації в управлінській діяльності
 • Організаційна (ділова) культура підприємства
 • Теорія і практики економічного управління підприємствами
 • Вимірювання досягнень підприємств та управління результативністю
 • Впровадження бюджетного управління, систем колективної та індивідуальної мотивації

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Загальні нормативні дисципліни:

 • Філософія науки
 • Методологія економічних досліджень
 • Іноземна мова для академічних цілей
 • ІТ у практиці наукових досліджень
 • Сучасні освітні технології у вищій школі

Спеціалізовані дисципліни:

 • Сучасна політична економія
 • Економетричні методи наукових досліджень
 • Викладацька практика

Вибіркові дисципліни:

 • Концепції та моделі сучасного менеджменту
 • Стратегічне управління розвитком бізнес-організацій
 • Менеджмент мережевих та віртуальних організацій
 • Управління високотоварними агропромисловими формуваннями
 • Процес прийняття рішень в менеджменті
 • Економічне управління підприємством
 • Менеджмент ділової досконалості
 • Компаративний менеджмент
 • Комунікаційний менеджмент
 • Форсайт-менеджмент

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИПУСКОВИХ КАФЕДР

Кафедра менеджменту:

 • започатковано науково-освітню школу менеджменту
 • виконується науково-дослідна тема «Трансформація менеджменту бізнес-організацій» (№ДР 0116U001664)
 • започатковано проведення науково-практичної конференції «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту»

Кафедра економіки та менеджменту агробізнесу:

 • засновано науково-освітню школу аграрного менеджменту
 • виконується науково-дослідна тема: “Підвищення ефективності діяльності агропромислових формувань України в умовах економічної інтеграції з Європейським Союзом” (№ДР 0116U001556)
 • започатковано проведення науково-практичної конференції «Агробізнес в Україні: глобальні виклики та роль економічної науки»

 

Остання редакція: 21.07.18