Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

281 "Публічне управління та адміністрування"

 • Галузь знань: 28 "Публічне управління та адміністрування"
 • Спеціальність: 281 "Публічне управління та адміністрування"
 • Рівень освіти: третій (освітньо-науковий)
 • Науковий ступінь: доктор філософії (Ph.D.)
 • Форми навчання: очна, заочна

Проблематика досліджень

 • Модернізація публічного управління в умовах нестабільності та глобальних викликів
 • Реформування публічного сектору економіки
 • Інституційні зміни та трансформація соціально-економічної системи України
 • Макрофінансова безпека держави
 • Макроекономічне оцінювання бізнес-середовища
 • Макроекономічна політика
 • Інтеграція науки, освіти та виробництва
 • Стратегування в публічному управлінні  економікою
 • Публічна політика інклюзивного розвитку
 • Управління активами розвитку територіальних утворень
 • Адміністрування суспільних благ
 • Публічне управління інвестиційно-інноваційною діяльністю

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Загальні нормативні дисципліни:

 • Філософія науки
 • Методологія економічних досліджень
 • Іноземна мова для академічних цілей
 • ІТ у практиці наукових досліджень
 • Сучасні освітні технології у вищій школі

Спеціалізовані дисципліни:

 • Сучасна політична економія
 • Економетричні методи наукових досліджень
 • Викладацька практика
 • Регіональне публічне управління
 • Модернізація публічного управління

Вибіркові дисципліни:

 • Управління економікою публічного сектора
 • Сталий розвиток суспільства та регіоналістика
 • Прогнозування та стратегічне планування територій
 • Макроекономічне регулювання державних фінансів
 • Стратегування державних рішень
 • Місцеве самоврядування та територіальні громади

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИПУСКОВИХ КАФЕДР

Кафедра регіоналістики та туризму

 • засновано науково-освітню школу регіоналістики та просторового розвитку економіки
 • виконується науково-дослідна тема «Просторова трансформація економіки України: регіональний та локальний рівні» (№ДР  0116U001388)
 • науково-практична конференція «Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи»

Кафедра національної економіки та публічного управління

 • засновано науково-освітні школи «Методологія макроекономічного аналізу нестабільності національної економіки» та «Державне антикризове управління економікою України: національний, регіональний, муніципальний рівень»
 • виконуються науково-дослідні теми:
 • «Модернізація державного антикризового управління національною економікою» (№ДР 0116U001426)
 • «Антикризове управління публічним сектором в умовах макроекономічної нестабільності та загроз державності України» (№ДР 0117U001196)
 • науково-практична конференція«Модернізація управління національною економікою»
Остання редакція: 21.07.18