Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчальні дисципліни та магістерські програми

Обов’язкові дисципліни 

 • Інноваційний бізнес
 • Корпоративне підприємництво
 • Адміністрування підприємницької діяльності
 • Підприємницьке право
 • Менеджмент комерційної діяльності
 • Стратегічний менеджмент
 • Глобальна економіка
 • Соціальна відповідальність
 • Методологія наукових досліджень

Вибіркові дисципліни

Магістерська програма «Підприємництво»

 • Проектний менеджмент
 • Інтернет-маркетинг
 • Обґрунтування підприємницьких рішень
 • Управління бізнес-процесами

Магістерська програма «Менеджмент підприємницької діяльності»

 • Тренінг-курс "Бізнес-інжиніринг" (сертифікат ІВМ)
 • Бенчмаркінг
 • Контролінг
 • Управління вартістю бізнесу

Магістерська програма «Стратегія та розвиток бізнесу»

 • Розвиток бізнесу
 • Стратегічне партнерство в бізнесі
 • Тренінг-курс "Аналіз і прогноз діяльності фірми"
 • Управління знаннями на підприємстві

Дисципліни вільного вибору (студент одирає 2 дисципліни до пакету будь-якої магістерської програми)

 • Бізнес-діагностика
 • Е-бізнес
 • Європейський бізнес
 • Крос-культурний менеджмент
 • Лідерство та ефективні комунікації
 • Тренінг-курс "Управління особистісним розвитком"
 • Управління бізнес-проектами
 • Управління конкурентоспроможністю бізнесу
 • Проектний менеджмент
 • Комплексне управління підприємством з використанням ІКТ

 

Остання редакція: 06.06.18