Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Викладачі програми

Рєпіна Інна Миколаїівна
доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри економіки та підприємництва факультету економіки та управління

 • керівник магістерської програми "Менеджмент підприємницької діяльності"
 • Бізнес тренер,  сертифікований фахівець з ISO26000 та Comfar
 • Гарант PhD спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та головний редактор збірника наукових праць «Економіка та підприємництво»
 • Учасник міжнародних проектів InWEntgGmbH, CEUME, TACISMTP4, ESIDEC, InWEnt, UNIDO, «Інноваційний університет і лідерство» та ін.

 

 


 

 

Востряков Олександр Володимирович
кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління

 • керівник магістерської програми "Стратегія та розвиток бізнесу"
 • учасник програми British Council з розвитку лідерського потенціалу університетів України (2017 р.)
 • випускник програми Варшавського університету "Інноваційний університет та лідерство" (2015 р.)
 • ініціатор та координатор організаційного комітету міжнародного бізнес-форуму "Наука - бізнес - освіта: стратегічне партнерство" (з 2013 р.)

 

 


 

 

Федорченко Андрій Васильович

доктор економічних наук,  професор, завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка факультету маркетингу

 • Керівник магістерської програми «Маркетинговий менеджмент»
 • Гарант освітньо-професійної програми спеціальності 075 «Маркетинг» на другому (магістерському) рівні навчання
 • Голова науково-методичної підкомісії МОН України з розробки галузевих стандартів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг»
 • Учасник міжнародних проектів InWEntgGmbH, NOVI University for Professional Education of the Netherlands та ін
 • Досвід практичної роботи у сфері маркетингових досліджень та розробки професійних бізнес-тренінгів

 


 

 

 

Гребешкова Олена Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії бізнесу

 • Автор та викладач онлайн-курсів на платформі Udemy
 • Співзасновник інформаційної платформи "Інновації в бізнес-освіті"
 • Бізнес-тренер в сфері онлайн-освіти (Microsoft)
 • сертифікований фасилітатор за програмою British Council "Активні громадяни" 

 

 


 

 

 

Смирнов Євген Валерійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва

 • Координатор проекту «IBM+КНЕУ» - центр компетенцій «Когнітивне підприємство»
 • Сертифікований бізнес-аналітик за програмою IBMCognosStudio
 • Більше 20 років досвіду роботи в бізнесі: створення бренду та просування на ринок, а також продажі та зовнішньоекономічна діяльність

 

 

 


 

 

Кизенко Олена Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії бізнесу

 • Бізнес-тренер у сфері бюджетування та контролінгу
 • Сертифікований консультант з управління (СМС, 2015 р.)
 • Співавтор навчального курсу «Корпоративне підприємництво»

 

 

 


 

 

Петренко Людмила Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва

 • викладач англомовних магістерських програм КНЕУ «MBA WITH UNIVERSITY OF REDLANDS»
 • заступник директора Інституту інноваційного підприємництва
 • учасник проектів наукових досліджень на замовлення МОН України «Активізація інноваційного підприємництва в Україні за умов глобальних соціогуманітарних та технологічних викликів»

 

 

 


 

 

Ліфінцев Денис Сергійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

 • Фахівець з крос-культурних комунікацій
 • Консультант з питань управління та фінансів, учасник інвестиційних проектів  пов’язаних із торгівлею цінними паперами
 • Має досвід викладання студентам з Німеччини, Болгарії, Єгипту, Морокко, Нігерії та інших країн.

 

 


 

 

 

Малярчук Ольга Георгієвна

кандидат економічних наук, доцент кафедри стратегії бізнесу

 • Співавтор навчального курсу «Корпоративне підприємництво»
 • Сертифікований тренер за програмою British Council «Active Citizens Local Training»
 • Учасник  програми «Польсько-український освітній семінар»
Остання редакція: 24.05.18