Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Участь КНЕУ у міжнародному проєкті популяризації видатних діячів науки й культури України та Чехії06 Липня 2020р.

Посольство України в Чеській Республіці ініціювало спільний українсько-чеський проєкт "Вікентій Хвойка - Іван Борковський", метою якого є популяризація цих двох видатних для України і Чехії діячів. З ім’ям українця Івана Борковського дослідника Празького граду, пов'язаний розвиток чеської археологічної науки, так само чех за національністю Вікентій Хвойказробив величезний внесок у розвиток української археологіїзавдяки  відкриттюпам'ятоктрипільської культуритавстановленнючасуїї виникнення (4-3 тисячоліття до н.е.). Власне,назва «трипільська культура» з'явилась в праці Вікентія Хвойки 1901 рокупро розкопки поселень біляКаневатаРжищівана Київщині.

Надзвичайнийі ПовноважнийПосол України в Чеській РеспубліціЄ.П.Перебийніс особистим листом до Ректора КНЕУ Д.Г.Лук’яненка запросив до колаборації в рамках цього міжнародного проєкту науковців, викладачів та студентів нашого університету, зокрема команду EnactusKNEU, щозапочаткувала та успішно реалізує перший в Україні проект з популяризації історико-археологічної спадщини у співпраці з народною майстринею Людмилою Смоляковою,яка досліджує трипільську культуру, реконструює та популяризує її в Україні та інших країнах світу. В процесі втілення цього проекту,за підтримки адміністрації університету, зокрема проректора з наукової роботи, директора Інституту вищої освітипроф. Л.Л.Антонюк,протягом шести років були проведені фестивалі трипільської культури, виставки, конференції, круглі столи, у Музеї історії КНЕУ було відкрито постійно діючу експозицію реконструкцій трипільської кераміки, де представлені близько 3 000 предметів, відтворених за результатами археологічних досліджень. У 2015 році проект КНЕУ «Трипілля: цивілізація творців» був представлений на Всесвітньому кубку «Enactus» у Південній Африці й отримав визнання ООН.

Організаторами міжнародного проекту "Вікентій Хвойка - Іван Борковський" з чеського боку виступають Карловий університет, Інститут археології АН ЧР, Музей міста Прага, Архів АН ЧР. З української сторони до участі запрошені Інститут археології НАН України, Національний музей історії України та КНЕУ.

В рамках проєкту передбачено проведення наукового семінару, виставки інформаційних стендів про життя та творчість І.Борковського та В.Хвойки, переклад чеською мовою та видання книги «Вікентій Хвойка. 1850-1914» Івана Чернякова, видатного українського вченого, який досліджував Трипільську культуру, організація спільно з ЛюдмилоюСмоляковою майстер-класу з виготовлення трипільської кераміки, виставок артефактів Трипільської культури, празької кераміки та інших заходів, які відбудуться восени 2021 року.

Інформацію підготовлено

Науковим співробітником Інституту вищої освіти КНЕУ

В.Є.Турчаніновою