Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг із підготовки експертів для забезпечення якості вищої освіти15 Квітня 2019р.

3 квітня 2019 р.у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спільно з ДВНЗ «Університет банківської справи», Тернопільським національним економічним університетом та Центром досліджень вищої освіти (Чеська Республіка) та за підтримки Інституту вищої освіти НАПН України, Міністерства освіти і науки України був проведений тренінг з підготовки експертів для забезпечення якості вищої освіти в рамках Проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті».

Захід був покликаний мотивувати науково-педагогічних працівників, керівників та заступників керівників відповідних підрозділів закладів вищої освіти до залучення в розбудову внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості.

Програма тренінгів передбачала інтенсив за участі представників:

  • Центру досліджень вищої освіти (Чеська Республіка)

Jan Beseda,Ph.D. is the Head of National Centre for Distance Education in Center for Higher Education Studies. He is focused on QA development, using ICT in education and professional Higher Education Development. He organised international conference about using ICT in Education DisCo

Michaela Šmídová,Ph.D. is the Deputy director of Centre for Higher Education Studies. She focus on research of students, graduates, U-map methodology and QA in Higher Education.

  • Провідних українських вишів

Кузнецова  Світлана,доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, проректор з навчально-методичної роботи Університету банківської справи;

Олександр Длугопольський,доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету, експерт Міністерства освіти і науки України;

Молчанова Еллана,кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, заступник декана факультету міжнародної економіки і менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Лаврененко Валентина,кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

Усім учасникам тренінгу з підготовки експертів для забезпечення якості вищої освіти надається можливість пройти тест. Тест пропонується як додаткова опція для учасників тренінгів. За умови успішного проходження тесту учаснику видається сертифікат та ще один сертифікат Інституту вищої освіти НАПН України про проходження тестування.