Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Екологія

Метою дисципліни «Екологія» є формування сучасних екологічних знань, мислення та екологічної свідомості у майбутніх фахівців-економістів, пізнання ними закономірностей взаємодії людського суспільства та біосфери, специфіки антропогенного впливу на довкілля, засвоєння принципів раціонального природокористування за умов обмеженості та вичерпності природних ресурсів, засвоєння понять про екологічний моніторинг, екологічні норми та стандарти, розуміння стратегії виживання в сучасному екологічному середовищі та необхідності екологічної експертизи господарської діяльності.

Остання редакція: 20.09.11

Публікаціі з предмету

  • Екологія (всі спец.) (56.1 KB)паспорт  з дисципліни «Екологія» 11 Липня 2016 р.
  • Екологія (всі спец.) (520.6 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Екологія» для всіх спеціальностей08 Липня 2016 р.
  • «Екологія» 6103 (592 KB)Методичні матеріали з науки «Екологія» для студентів 610329 Грудня 2015 р.
  • «Екологія» 6303 (352.5 KB)методичні матеріали з науки «Екологія» для студентів 630329 Грудня 2015 р.
  • «Екологія» 6101 (307 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Екологія» для студентів спеціальності 610129 Грудня 2015 р.
  • «Екологія» 6701 (465 KB)методичні матеріали з науки «Екологія_6701»29 Грудня 2015 р.