Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Географія туризму

Метою дисципліни «Географія туризму» є надання майбутнім фахівцям сфери туризму професійних знань у сфері теорії і методології географічних досліджень та туристичного ресурсознавства, формування фахового світогляду щодо просторової організації та передумов розвитку спеціалізованих видів туризму в  країнах та регіонах світу.

Предметом дисципліни «Географія туризму» є вивчення закономірностей просторової організації туристичної галузі та основних туристичних центрів світу, особливостей глобального туристичного районування та організації міжнародного туризму.

Результатом вивчення дисципліни «Географія туризму» є набуття майбутніми фахівцями знаннєвих та практичних компетенцій щодо професійного оперування географічною інформацією, вміння визначати атрактивність туристичних ресурсів та оцінювати туристичний потенціал країн і регіонів з метою розвитку спеціальних видів туризму, формування конкурентоспроможного туристичного продукту та підвищення якості туристичного обслуговування споживачів.

Остання редакція: 18.10.19

Публікаціі з предмету

  • Географія туризму (377 KB)методичні матеріали з науки «Географія туризму»13 Листопада 2017 р.
  • Географія туризму (108 KB)паспорт з дисципліни «Географія туризму» для спеціальності: 6Р05 «Туризм».span>11 Липня 2016 р.