Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Регіонально-просторовий розвиток економіки

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань про наукові засади просторового розвитку економіки, методологію дослідження та механізми реабілітації проблемних територій, основні підходи до вироблення стратегії розвитку регіонів України, вдосконалення їх  інфраструктурного забезпечення з урахуванням впливу національних та глобальних чинників. Курс «Регіонально-просторовий розвиток економіки» тісно пов’язаний з іншими науковими дисциплінами економічного спрямування: регіональною економікою, міжнародною економікою, інфраструктурою товарного ринку,  логістикою, економічною статистикою та входить до пакету дисциплін сертифікаційної програми з «Логістики».

Практичну спрямованість дисципліни потрібно розглядати як важливий складник формування у студентів основних компетенцій — інформаційної, функціональної, навчально-пізнавальної, ціннісно-смислової, комунікативної, соціальної тощо. Набуття таких компетенцій дає змогу майбутнім фахівцям-економістам навчитися:

  • володіти культурою просторового мислення, розуміти причини  виникнення та механізми реабілітації проблемних територій, в тому числі за рахунок вдосконалення  інфраструктури;
  • самостійно оцінювати конкурентні переваги регіонально-просторових форм організації господарства України в контексті її участі в системі міжнародних транспортних коридорів;
  • знати особливості формування та функціонування елементів інфраструктури міжнародного ринку логістичних послуг — регіональних логістичних центрів, регіональних інвестиційних фондів,  консалтингових фірм, інноваційних центрів тощо;
  • діагностувати рівень інфраструктурного забезпечення регіонів та самостійно оцінювати можливості його вдосконалення у зв’язку з  розвитком  ринку логістичних послуг;
  • моделювати різні ситуації та формулювати підходи до вироблення концепції просторового розвитку регіонів та їх інфраструктурного забезпечення.
Остання редакція: 15.12.15

Публікаціі з предмету

  • Регіонально-просторовий розвиток (78 KB)Паспорт з навчальної дисципліни «Регіонально-просторовий розвиток »11 Липня 2016 р.
  • «Регіонально-просторовий розвиток (414 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Регіонально-просторовий розвиток економіки» для спеціальності: 6.030507 «Маркетинг»29 Грудня 2015 р.