Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Безпека життєдіяльності

Під час вивчення курсів «Безпека життєдіяльності» студенти отримують знання щодо загальних закономірностей виникнення, поширення та впливу на людину шкідливих, небезпечних та уражаючих факторів у надзвичайних ситуаціях природного та антропогенного походження. Вони ознайомлюються з принципами захисту від дії найбільш характерних негативних чинників як у побутових умовах, так і на виробництві, вивчають сучасні методики виявлення та оцінки обстановки в осередках ураження, що утворюються під час руйнування радіаційно-, хімічно- та гідродинамічно небезпечних об’єктів, набувають навичок надання долікарняної допомоги ураженим, ознайомлюються зі змістом нормативно-правових документів щодо захисту життя і діяльності людини.

Остання редакція: 17.12.12

Публікаціі з предмету

  • Безпека життєдіяльності (3.9 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»13 Листопада 2017 р.
  • Безпека життєдіяльності 6103 (Туризм) (3.9 MB)методичні матеріализ науки«Безпека життєдіяльності_6103»12 Січня 2016 р.