Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вступ до фаху (К-ра Регіональної економіки і туризму)

Метою дисципліни є формування у студентів знань про  туристичну галузь як про вид діяльності та соціально-економічне явище, розуміння  специфіки функціонування суб'єктів туристичної діяльності та особливостей роботи менеджера туристичного підприємства.

Предметом  дисципліни «Вступ до фаху» є вивчення механізму діяльності туристичної галузі. У структурно-логічній схемі підготовки бакалавра з туризму дисципліна «Вступ до фаху» є вихідною і передує вивченню дисциплін професійного блоку.

Основними завданнями дисципліни є:

  • визначення специфічних рис функціонування туристичної діяльності
  • вивчення студентами понятійно-термінологічного апарату туризму;
  • надання знань щодо історії розвитку туризму як в Україні, так і в світі, діяльності міжнародних  організацій з регулювання туристичного процесу, забезпечення державної туристичної політики;
  • розуміння студентами процесів формування та функціонування  туристичної діяльності та особливостей організації туристичного процесу;
  • визначення функцій менеджменту та маркетингу в туризмі;
  • надання студентам знань щодо принципів  кар’єрного  зростання в туризмі.
Остання редакція: 08.05.18

Публікаціі з предмету