Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ііноземна мова (К-ра іноземних мов факультету маркетингу)

Остання редакція: 09.11.16

Публікаціі з предмету

 • Іноземна мова (Спеціалізація: 6Е01, 6Е02, 6Е03, 6Е04, 6Е05, 6Е06, 6і01, 6і02, 6і05, 6Р01, 6Р02, 6Р03, 6Р04, 6У01, 6У02, 6У03, 6У04) ()методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузі знань: 01-Освіта, 05-Соціальні та поведінкові науки», 07-Управління та адміністрування, 12-Інформаційні технології спеціальності: 015-Професійна освіта, 053-Психологія, 054-Соціологія, 051-Економіка, 073-Менеджмент, 074-Публічне управління та адміністрування,075-Маркетинг, 076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 125-Кібербезпека Спеціалізація (освітня програма) «6Е01, 6Е02, 6Е03, 6Е04, 6Е05, 6Е06, 6і01, 6і02, 6і05, 6Р01, 6Р02, 6Р03, 6Р04, 6У01, 6У02, 6У03, 6У04»26 Жовтня 2017 р.
 • Іноземна мова 1,2 6Р05 (609.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни Іноземна мова (за професійним спрямуванням) освітній ступінь бакалавр 1,2 семестри галузь знань24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм» «6Р05»  26 Жовтня 2017 р.
 • Іноземна мова 1-4 6і03 (1.9 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) Іноземна мова освітній ступінь бакалавр  галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 6і0326 Жовтня 2017 р.
 • Іноземна мова 1-4 6і04 (1.9 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) Іноземна мова 1,2,3,4 семестри  галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 124 «Системний аналіз» 6і0426 Жовтня 2017 р.
 • Іноземна мова 1-4 6Р04 (2 MB)методичні матеріали  щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань:  07-Управління та адміністрування спеціальність:076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність спеціалізація (освітня програма):Комерційна діяльність та логістика «6Р04»  26 Жовтня 2017 р.
 • Ііноземна мова 1,2,3,4 семестр (Спеціалізація: 6Е01, 6Е02, 6Е03, 6Е04, 6Е05, 6Е06, 6і01, 6і02, 6і05, 6Р01, 6Р02, 6Р03, 6Р04, 6У01, 6У02, 6У03, 6У04) (125.5 KB)науки (дисципліни) «Іноземна мова» освітній ступінь бакалавр  галузі знань: 01-Освіта, 05-Соціальні та поведінкові науки», 07-Управління та адміністрування, 12-Інформаційні технології спеціальності: 015-Професійна освіта, 053-Психологія, 054-Соціологія, 051-Економіка, 073-Менеджмент, 074-Публічне управління та адміністрування,075-Маркетинг, 076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 125-Кібербезпека   Спеціалізація (освітня програма) «6Е01, 6Е02, 6Е03, 6Е04, 6Е05, 6Е06, 6і01, 6і02, 6і05, 6Р01, 6Р02, 6Р03, 6Р04, 6У01, 6У02, 6У03, 6У04»10 Листопада 2016 р.
 • Ііноземна мова 1,2 семестр 6і03 (68 KB)паспорт науки (дисципліни) Іноземна мова освітній ступінь бакалавр  галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 6і0310 Листопада 2016 р.
 • Ііноземна мова 1,2,3,4 семестр 6303 (128.5 KB)- паспорт науки (дисципліни) Іноземна мова спеціальність 6.040303 «Системний аналіз» «6303»10 Листопада 2016 р.
 • Ііноземна мова 1,2,3,4 семестр 6і04 (133 KB)паспорт науки (дисципліни) Іноземна мова 1,2,3,4 семестри  галузь знань 12 «Інформаційні технології» спеціальність 124 «Системний аналіз» 6і0410 Листопада 2016 р.
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням 7і01 (71 KB)паспортнауки (дисципліни) Фахова іноземна мова освітній ступінь спеціаліст галузь знань12 «Інформаційні технології»  спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізація 7і01 – інформаційні управляючі системи та технології10 Листопада 2016 р.
 • Ііноземна мова 7101 (52 KB)дисципліни «Іноземна мова»», 7101_10семестр01 Жовтня 2015 р.
 • Ііноземна мова 8101 (55.5 KB)паспорт дисципліни «Іноземна мова»», 8101_10семестр01 Жовтня 2015 р.