Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Червінська Лариса Михайлівна

Кафедра: Кафедра іноземних мов факультету маркетингу
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Біографія:

Закінчила Київський Державний Університет ім. Т.Г. Шевченка.
Спеціальність романо-германські мови та література.
Працювала викладачем англійської мови в Київському Політехнічному інституті,  Київському інституті туризму.
З 2003 року- старший викладач кафедри іноземних мов ф-ту управління персоналом та маркетингу.