Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Друга іноземна мова (К-ра іноземних мов факультету маркетингу)

Остання редакція: 09.11.16

Публікаціі з предмету

  • Друга іноземна мова 6.140103 (Туризм) (637 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Друга іноземна мова»  освітній ступінь бакалавр 5, 6 семестри  галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» спеціальність 6.140103 «Туризм» 610326 Жовтня 2017 р.
  • Друга іноземна мова 6.140103 (Туризм) (151 KB)паспорт дисципліни «Друга іноземна мова»напрям підготовки 6103  5.6 семестр10 Листопада 2016 р.