Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іноземна мова за професійним спрямуванням (К-ра іноземних мов факультету маркетингу)

Мета курсу “Іноземна мова за професійним спрямуванням” - розвиток навичок розуміння й аналізу автентичних текстів з основних проблем економіки, удосконалення розмовної мови,  уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях з урахуванням потреб майбутніх економістів. 

Курс поділяється на 16 розділів. Кожний розділ розглядає окрему економічну тему і включає автентичні тексти із зарубежної літератури. До текстів пропонуються дотекстові вправи на подолання фонетичних труднощів, ключові терміни та вправи, спрямовані на перевірку розуміння тексту. Пропонуються різноманітні мовні ситуації за темою уроку, практичні завдання та вправи, спрямовані на закріплення вивченого лексичного та граматичного матеріалу.

Підсумком кожного семестру є поточно-модульний контроль.

Після 4 семестру проводиться іспит.

Остання редакція: 09.11.16

Публікаціі з предмету