Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Данніков Олег Володимирович

Кафедра: Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:


  • В 2012 присвоєно вчене звання доцента по кафедрі маркетингу.
  • Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2011-2013 р.р.)
  • З 10.10.2013 по 09.2014 року - в.о. директора Інституту дистанційних технологій навчання ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (ІДТН)
  • З 2014 - докторант ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
  • З 2017 року - ст. науковий співробітник  ДУ “ІЕП НАНУ”
  • З 2017 року вчений секретар Інституту Маркетингу ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 

 Основні навчальні курси, які викладає у ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»:

  •     «Маркетинг послуг»;
  •     «Управління продажем»;
  •     «Збутові комунікації».

Наукова робота О.В. Даннікова зосереджується на вирішенні проблемних теоретико-прикладних питань щодо: реалізації маркетингового підходу у взаєминах товаровиробників, споживачів та інших інституцій ринку. Шляхом впровадження маркетингових рішень з урахуванням сучасних економічних тенденцій, а саме, підвищення поінформованості ринкових суб’єктів; розробки практичних рекомендацій з адаптації концепції холістичного маркетингу до реалій вітчизняного товарного ринку; комплексного використання маркетингових інструментів в діяльності вітчизняних підприємств та ефективних маркетингових рішень в подоланні протиріч у взаємодії суб'єктів економічної діяльності й оптимального розміщення і використання усіх видів ресурсів.

Науковий пошук спрямовано на з’ясування негативного впливу та розкриття механізмів прояву  глобальних дисбалансів на міжнародну торгівлю в цілому та трансграничну електронну комерцію, зокрема. Визначення конкурентного потенціалу українських підприємств в розв’язанні економічних суперечностей глобалізації та можливостей вітчизняного бізнесу на ринках, що розвиваються, зокрема за Індeксом  глобальної конкурентоспроможності. Опис феномену та особливості впливу так званої «цифрової революції» - експансії глобальних вартісних ланцюжків в міжнародній торгівлі під контролем МНК. Визначення можливостей розбудови власної маркетингової цифрової інфраструктури та технологічної підтримки вітчизняного бізнесу

 

  • Має більше 100 наукових та навчально-методичних праць: 

Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

GoogleАКАДЕМИЯ - https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=MyMmBW8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate