Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ларіна Ярослава Степанівна

Кафедра: Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 22 роки
Біографія:

Народилася 13 лютого 1972 року в родині службовців. У 1994 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Економічне і соціальне планування». З 1997 по 2000 рік навчалася в аспірантурі КНЕУ. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 - «Економічна теорія». У 2001-2002 рр. працювала радником департаменту міжнародних зв’язків Українського союзу промисловців і підприємців. З серпня 2002 року по грудень 2004 року та з січня 2008 по грудень 2012 на посаді доцента кафедри маркетингу Національного аграрного університету (зараз НУБіП України).

З 2005 року по 2007 рік навчалася в докторантурі Національного аграрного університету. У 2011 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». У 2013 присвоєно вчене звання професора. З 2005 р. по січень 2014 року виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України, а з 2014 - завідувача кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі. З вересня 2020 року -  професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка КНЕУ.

Спеціалізується на питаннях розвитку маркетингу в аграрному секторі економіки, формування й реалізації маркетингових стратегій підприємств, сучасних підходах щодо вивчення поведінки споживачів та можливостей впливу на неї.

Під науковим керівництвом захищені 1 докторська та 3 кандидатські дисертації.  Опублікувала понад 200 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 11 монографій (одна одноосібна «Формування й механізми реалізації маркетингових стратегій в агропродовольчому підкомплексі АПК» (Київ: КНЕУ, 2008 р.), 7 підручників та 17 навчальних посібників з грифом МОН. Є співавтором Економічного енциклопедичного словника у 2 томах.