Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ткачук Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра маркетингу імені А.Ф. Павленка
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Закінчила Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету та отримала кваліфікацію „магістр з маркетингу”. У 2003 році почала викладацьку діяльність з посади асистента кафедри маркетингу Криворізького економічного інституту Київського національного економічного університету. З 2004 по 2007 рр. навчалася в аспірантурі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. У 2008 р. захистила дисертацію на тему „Маркетингові комунікації у банківській діяльності: паблік рілейшнз” та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). З 2006 р. працює на кафедрі маркетингу ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.