Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Анотації вибіркових дисциплін