Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна математика

Остання редакція: 27.11.18

Публікаціі з предмету

  • Прикладна математика (64.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна математика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6P05 «Туризм»27 Листопада 2018 р.