Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кількісні методи фінансової аналітики

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету

  • Кількісні методи фінансової аналітики (магістерський рівень в.о.) (103.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Кількісні методи фінансової аналітики» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 8M07 «Міжнародні фінанси»27 Листопада 2018 р.
  • Кількісні методи фінансової аналітики (96 KB)паспорт дисципліни з науки  «Кількісні методи фінансової аналітики». 05 Жовтня 2017 р.