Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка транспорту (магістр)

Сучасний бізнес  у сфері транспорту  здійснюється  засобом надання транспортних та супутніх їм послуг  споживачам, якими є пасажири та  замовники перевезень вантажів різних видів. При цьому вантажами, що підлягають транспортуванню по каналах розподілу, є товарна продукція виробників і товари продавців при їх постачанні   на ринки збуту та до місць споживання і багаж пасажирів; крім цього процеси транспортування вантажів (сировинних матеріалів різних видів та проміжної продукції) здійснюються, також, по технологічним ланцюжкам виробничих підприємств різних галузей промисловості у процесі виготовлення  проміжних та кінцевих видів товарної продукції та її складування в необхідних місцях  на  цих підприємствах. Транспортування вантажів на підприємствах та за їх межами, а також перевезення  пасажирів між бажаними пунктами здійснюється засобом системного застосування різноманітних транспортних засобів та їх комбінацій з застосуванням  теоретичних засад маркетингу, логістики, економіки та теорії автоматизованого управління тощо.

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Економіка транспорту (магістерський рівень в.о.) (265 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Економіка транспорту» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 Жовтня 2019 р.