Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комплексний тренінг (К-ра комерційної діяльності і логістики)

Викладання дисципліни «Комплексний тренінг» спрямоване на формування у студентів, так і спеціальних (фахових) компетентностей згідно до освітньо-професійних програм.

Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету

  • Комплексний тренінг (магістерський рівень в.о.) (62.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Комплексний тренінг» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти,галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 075 «Маркетинг»,магістерська програма «Рекламний менеджмент» та «Маркетинговий менеджмент» та  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 Жовтня 2019 р.