Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент комерційної діяльності

Динамічний розвиток світових товарних ринків та становлення національних компаній у глобальному конкурентному середовищі вимагає ґрунтовного розуміння ключових законів і закономірностей управління комерційною діяльністю. Слід відзначити, що велика кількість інших функціональних сфер господарської діяльності знаходять своє логічне завершення у їх комерційному успіху, у конкурентоспроможності в короткостроковій і довгостроковій перспективах.Завдання дисципліни- пізнання основ менеджменту комерційної діяльності як науки; аналіз закономірностей розвитку ринкової економіки як основи функціонування різних сучасних господарських систем;  характеристика основних рис та особливостей розвитку комерційної діяльності; розкриття закономірностей суспільного відтворення, економічного зростання та циклічних коливань в економіці; пізнання сучасних процесів розвитку господарчих зв'язків, економічних відносин та шляхів вирішення проблем в області комерції

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Менеджмент комерційної діяльності 8Р03, 8Е13 (магістерський рівень в.о.) (209.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент комерційної діяльності» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства»,магістерська програма «Економіка підприємства»;24 Жовтня 2019 р.
  • Менеджмент комерційної діяльності 8Р03 (магістерський рівень в.о.) (216.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент комерційної діяльності» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;28 Грудня 2018 р.