Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Оптова і роздрібна торгівля

Однією з найпоширеніших форм підприємництва в Україні є торговельна діяльність. Формування у студентів сучасного наукового світогляду і системи глибоких спеціальних знань про організацію і технологію торгових процесів забезпечується в процесі вивчення дисципліни «Оптова і роздрібна торгівля». Основними завданнями при цьому є набуття компетентностей на основі засвоєння основних теоретичних положень та здобуття необхідних практичних навичок, формування у студентів знань щодо основ організації функціонування підприємств торгівлі, певний рівень економічного мислення, що дасть їм змогу орієнтуватися в конкретних економічних ситуаціях ринку, приймати економічно обґрунтовані господарські рішення.

Остання редакція: 05.11.19

Публікаціі з предмету

  • Оптова і роздрібна торгівля (162 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Оптова і роздрібна торгівля» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.