Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сервісні послуги підприємств

Остання редакція: 23.10.19

Публікаціі з предмету

  • Сервісні послуги підприємств (263 KB) методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Сервісний менеджмент» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 075 «Маркетинг»,23 Жовтня 2019 р.