Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Складська логістика

В української економіки все більшу актуальність набирають логістичні  процеси, які орієнтовані на задоволення  різнобічних потреб ринку. Ефективну реалізацію цих процесів можуть забезпечити логістичні методології, які дозволять оптимізувати весь ланцюг товарних поставок: від матеріально-технічного забезпечення до розподілу продукції.  І склад є одним з важливіших елементів логістичної системи, який є на кожному етапі руху матеріального потоку від первинного джерела сировини до кінцевого споживача. Переміщення потоків в логістичній мережі неможливо без концентрації в визначених місцях необхідних запасів, для зберігання яких і створюють складське господарство. Мета вивчення  дисципліниоволодіння теоретичними знаннями  та набуття практичних навичок щодо ефективного управління складським господарством. Набуття студентами глибоких теоретичних знань з питань концепції, стратегії та тактики складської логістики

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Складська логістика (вибіркова) (251 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Складська логістика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.
  • Складська логістика (обов’язкова) (289 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Складська логістика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.
  • Складська логістика (курсова) (210 KB)методичні матеріали з виконання курсової роботи з дисципліни «Складська логістика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.