Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Смарт логістика

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції серед вітчизняних підприємств стає необхідність пошуку інноваційних методів управління. Сучасні складні умови господарювання вимагають від підприємств дієвих заходів з підвищення ефективності функціонування та зниження витрат. Усі учасники ланцюгів постачання змушені реагувати на сучасні виклики, що зумовлені змінами у поведінці споживачів а також найбільшими проблемами сучасності (глобальне потепління, обмеженість ресурсів тощо). Споживачі розглядають своїх постачальників як не тільки виробників чи продавців, але й очікують від них активної ролі у вирішенні згаданих проблем. Отже, фахівцям у сфері «Управління та адміністрування», спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» необхідно системно та глибоко оволодіти комплексом сучасних знань щодо принципів, методів та інструментів управління бізнес-процесами в логістиці.

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Смарт логістика (магістерський рівень в.о.) (43.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Смарт логістика» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»,магістерська програма «Комерційна діяльність і логістика»;24 Жовтня 2019 р.