Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Туристична логістика

В умовах нестабільності зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції серед вітчизняних підприємств стає необхідність пошуку інноваційних методів управління. Сучасні складні умови господарювання вимагають від підприємств дієвих заходів з підвищення ефективності функціонування та зниження витрат. Використання логістичних принципів і прийомів в управлінні туристичними фірмами дає змогу значно підвищити прибутковість туристичного бізнесу шляхом зменшення витрат та підвищення рівня логістичної координації всіх операцій з обслуговування туристів. Саме тому, зараз набирає актуальності новий науково-практичний напрям – туристична логістика. Отже,  фахівцям у сфері  обслуговування   спеціальності ,,Туризм’’ необхідно системно та глибоко оволодіти комплексом сучасних знань щодо принципів, методів та інструментів туристичної  логістики

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Туристична логістика (179 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Туристична логістика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації «Туризм»23 Жовтня 2019 р.