Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління комерційною діяльністю у прикладних програмних рішеннях (К-ра комерційної діяльності і логістики)

Остання редакція: 24.10.19

Публікаціі з предмету

  • Управління комерційною діяльністю у прикладних програмних рішеннях (139.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління комерційною діяльністю у прикладних програмних рішеннях» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика», спеціальності 075 «Маркетинг»24 Жовтня 2019 р.