Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інтернет-аналітика

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з теоретичними засадами дослідницько-аналітичної роботи в інтернет-середовищі, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності менеджера у сфері управління маркетинговою діяльністю підприємства в інтернет-середовищі;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Інтернет-аналітика 075 (230.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інтернет-аналітика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг»,23 Жовтня 2019 р.
  • Інтернет-аналітика 076 (216.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інтернет-аналітика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.