Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комерційна діяльність

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок в розвитку та підтримці клієнтської бази підприємства з дотриманням принципів довгострокової взаємовигідної взаємодії. Програма курсу орієнтована на виховання професіоналів, здатність творчо мислити і виходити за рамки готових схем і шаблонних стратегій. Вона спрямована на формування у студентів ряду спеціальних компетенцій, що відносяться до окремих завдань, що реалізовуються в рамках інноваційної освітньої програми.

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Комерційна діяльність 076 (258.5 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.
  • Комерційна діяльність 076 (курсова) (211 KB)методичні матеріали з виконання курсової роботи з дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.