Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Комерційна логістика

Мета опанування навчальної дисципліни – надати студентам теоретичні знання і сформувати професійні навички з ефективного управління системами логістичного забезпечення бізнесу (комерційної діяльності), з керування матеріальними та супутніми потоками (фінансовими, інформаційними та сервісними) підприємств  різних сфер та галузей на основі сучасних логістичних концепцій. 

Остання редакція: 17.04.19