Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління закупками

Зміст дисципліни розроблено відповідно до робочої програми з курсу «Управління закупками» для студентів бакалаврського рівня всіх спеціальностей з маркетингу. Мета опанування полягає в розкритті специфіки закупівельної діяльності, її ролі та місця в системі маркетингу підприємства.

Після опанування даної дисципліни студенти набудуть теоретичні та практичні знання основних аспектів закупівельного маркетингу в діяльності підприємств всіх секторів економіки як при виробництві продукції, так і продукуванні послуг.

Набуті знання можуть бути реалізовані в таких професіях як  фахівці з маркетингу, менеджменту та підприємці, що працюють у сфері закупівель.

Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами: Закупівля як функція товарного обігу; Структуризація попиту підприємства  на матеріально-технічні ресурси для закупівлі; Закупівля в системі маркетингу підприємства; Програма закупівлі матеріально-технічних ресурсів; Політика відносно умов та ціни в закупівлі; Постачальник та його роль в маркетингу закупівель; Комунікації в маркетингу закупівель; Доставка та зберігання матеріальних ресурсів в маркетингу закупівель; Закупівля продукції для державних потреб.

Остання редакція: 27.03.20

Публікаціі з предмету

  • Управління закупками (233.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління закупками» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.
  • Управління закупками (233.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управління закупками» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.
  • Управління закупками (63 KB)паспорт дисципліни  «Управління закупками»19 Грудня 2017 р.
  • Маркетинг закупівель (63.5 KB)паспорт дисципліни «Маркетинг закупівель»30 Червня 2016 р.