Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Створення WEB-ресурсів

Мета дисципліни – набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок щодо ефективної розробки веб-ресурсів, формування концепції, стратегії та тактики розвитку створених веб-ресурсів.

Дисципліна «Створення веб-ресурсів» має структурно-логічний зв’язок з такими дисциплінами як «Маркетинг», «Маркетингова політика комунікацій», «Економіка підприємства» та іншими.

За підсумками вивчення цієї дисципліни студенти будуть знати:

 • сутність базових понять та етапів процесу створення веб-ресурсів;
 • види веб-ресурсів та особливості їх використання;
 • правила дизайну веб-ресурсів;
 • можливості та обмеження застосування основних технологій web-дизайну та web-програмування;
 • характеристики найбільш поширених систем управління контентом;
 • методичні засади тестування веб-ресурсів;
 • методичні засади та інструментарій пошукової оптимізації;
 • критерії оцінки ефективності просування веб-ресурсів;

основні підходи до управління контентом в рамках підтримки та розвитку веб-ресурсу.

За підсумками вивчення даного курсу студенти будуть вміти:

 • забезпечувати маркетингову інформаційну підтримку створення веб-ресурсу;
 • формулювати маркетингову концепцію та бізнес-модель веб-ресурсу;
 • розробляти стратегічний, тактичний та оперативний план розвитку веб-ресурсу
 • розробляти структуру та дизайн веб-ресурсу відповідно до особливостей цільової аудиторії та маркетингових цілей;
 • розміщувати в Інтернет, тестувати та проводити комплексний аудит веб-ресурсів;
 • планувати систему заходів з просування веб-ресурсу, реалізовувати заходи та оцінювати їх ефективність;
 • здійснювати модерування та маркетингову підтримку веб-ресурсів;
 • розробляти та реалізовувати контент-стратегію веб-ресурсу.

 

              Володіти стійкими навичками: економічноефективного управління створенням та розвитком веб-ресурсів.

 

Змістдисципліни, що пропонується для вивчення студентами за наступними темами:

          1. Основи проектування веб-ресурсів.

          2. Розробка маркетингової концепції веб-ресурсу.

3. Розробка структури та оформлення веб-ресурсу.

4. Web-дизайн та web-програмування. Системи управління контентом.

5. Розміщення веб-ресурсу в Інтернет. Тестування веб-ресурсу.

6. Просування веб-ресурсів.

7. Контент-стратегія веб-ресурсу.

 

Викладацький склад: к.е.н. Закревський А.В.

Основна література:

 1. Google analytics для профессионалов / Брайан Клифтон. -3-е изд, - М.: Диалектика, 2017., - 507 с.
 2. Бєгун А. В. Web-програмування: навч. посіб. / А. В. Бегун, О. Є. Камінський. – К.: КНЕУ, 2011. - 324 с.
 3. Воронин С.Интернет-коммерция: создание и продвижение сайтов, социальные сети, интернет-брендинг, интернет-реклама, монетизация. – М.: Энергия, 2016. - 264 с.
 4. Камінський О. Є. Web-дизайн: навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2008. - 264 с.
 5. Киссейн, Эрин. Основы контентной стратегии. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 107 с.
 6. Маркотт, Итан. Отзывчивый веб-дизайн. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 163 с.
 7. Никхил, Абрахам. Веб-программирование для чайников. – М.: Диалектика, 2017. - 298 с.
 8. Онищенко С. В. WEB-технології: навчально-методичний комплекс: навч. посіб. - Бердянськ : БДПУ, 2016. - 499 с.
 9. Пономаренко Н. Н. ВЕБ-программирование: HTΜL, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL: учеб. пособие - Харьков: ХАИ, 2014. - 143 с.
 10. Уолтер, Аарон. Эмоциональный веб-дизайн. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 99 с.

 

Завідувачч кафедри

комерційної діяльності і логістики                                   О.І.Олексюк

Остання редакція: 05.11.19

Публікаціі з предмету

 • СТВОРЕННЯ WEB-ресурсів (251 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Створення Веб-ресурсів» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», , спеціальності 075 «Маркетинг»,23 Жовтня 2019 р.
 • СТВОРЕННЯ WEB-ресурсів (70 KB)паспорт дисципліни  «СТВОРЕННЯ WEB-ресурсів»19 Грудня 2017 р.