Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Транспортна логістика

Транспортування вантажів різних видів є одним з основних процесів  у системі виробничо-комерційної діяльності підприємств різних галузей і спеціалізацій, оскільки  постачання усіх видів сировинних матеріалів, їх фізичне переміщення по технологічним ланцюжкам підприємств у процесі виробництва проміжних та кінцевих видів товарної продукції, складування цієї продукції в необхідних місцях  на  підприємствах та  за їх межами, постачання товарної продукції  на ринки збуту та до місць споживання, що здійснюється по каналах розподілу – неможливе без системного застосування різноманітних транспортних засобів та їх комбінацій, які працюють на засадах маркетингу та  логістики. В останні роки в світі поширюється застосування  логістичних засад управління транспортом, також, і в сфері перевезення пасажирів. Мета вивчення  дисципліни - надання  студентам системних, глибоких, сучасних стійких фахових знань, що охоплюють теоретичні засади підприємницької, торговельної та біржової діяльності, пов’язані з застосуванням здобутків логістики для ефективної організації, здійснення, управління та контролю транспортними процесамипри перевезенні вантажів і пасажирів.

Остання редакція: 04.10.19

Публікаціі з предмету

  • Транспортна логістика (236 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Транспортна логістика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.