Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Транспортні системи

Метою опанування дисципліни є формування у студентів системних, глибоких, сучасних стійких фахових знань, що охоплюють  основний комплекс теоретичних і прикладних  положень, пов’язаних з структурними, економічними, статистичними, організаційними, управлінськими,   геополітичними, соціальними та екологічними  аспектами транспортної галузі економіки України в умовах її інтеграції в  глобалізований ринковий простір та поширенням в Україні  світового досвіду застосування маркетингу і логістики в сфері транспорту.

Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету

  • Транспортні системи (224.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Транспортні системи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг»23 Жовтня 2019 р.
  • Транспортні системи (102 KB)паспорт дисципліни  «Транспортні системи»19 Грудня 2017 р.
  • Транспортні системи (102 KB)паспорт дисципліни «Транспортні системи»30 Червня 2016 р.