Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Товарознавство

Мета навчальної дисципліни передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок в оволодінні методами оцінки якості та асортименту товарів з метою прийняття самостійних рішень при їх реалізації .Дисципліна поглиблює знання комерсантів про товарні характеристики та споживчі властивості товарів в умовах ринкової економіки, та створює базові передумови для подальшого засвоєння професіонально-орієнтованих дисциплін. Товар  є ключовим елементом усіх видів  сучасної бізнесової діяльності, що здійснюється на засадах маркетингу.  Споживчі властивості товару, їх новизна,  рівень якості та  ціни, наявність супутніх товару послуг різних видів зумовлюють його конкурентоспроможність в глобалізованому ринковому середовищі  і   є  запорукою  успіху   в  бізнесі  його  виробника та продавця.
Остання редакція: 17.04.19

Публікаціі з предмету

  • Товарознавство 076 (245 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Товарознавство» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації «Комерційна діяльність і логістика»23 Жовтня 2019 р.