Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління персоналом

Випускники магістерської програми «Управління персоналом» мають достатньо навичок і знань для здійснення організаційно-управлінської, планово-економічної, аналітичної, нормопроектної, науково-дослідницької  та  навчально-методичної  діяльності. Такі спеціалісти забезпечують раціональне використання трудових ресурсів та підвищення ефективності їх організації.  Вони працюють на функціонуючих ринках робочої сили, а також обслуговують виробничі та дослідницькі процеси на підприємствах  та  в  установах різних форм власності на різних рівнях управління: у відділах кадрів та службах управління персоналом  і  соціального розвитку, відділах організації праці та заробітної плати підприємств тощо.

Висока кваліфікація магістрів зі спеціальності «Управління персоналом» дозволяє їм успішно працювати на посадах керівників та спеціалістів в органах державного управління у сфері соціально-трудових відносин Міністерства праці і соціальної політики України, управліннях праці та соціального захисту населення регіональних держадміністрацій, державній службі зайнятості, центрах профорієнтації, Фонді соціального страхування, Пенсійному фонді, Державному комітеті статистики, в органах місцевого самоврядування; у науково-дослідних установах, навчальних закладах, кадрових агентствах, консалтингових фірмах тощо.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Управління персоналом"

Остання редакція: 27.03.18