Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шановні здобувачі освітнього ступеня «магістр»!23 Липня 2019р.

Повідомляємо Вам, що відповідно до Правил прийому до ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у 2019 році оголошується прийом на навчання на другий (магістерський) рівень вищої освіти за дистанційною формою навчання за наступними освітньо-професійними програмами:

  • Економічна кібернетика, спеціальність 051 «Економіка»
  • Міжнародна економіка, спеціальність 051 «Економіка»
  • Фінансовий менеджмент і контролінг, спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
  • Міжнародний менеджмент, спеціальність 073 «Менеджмент»
  • Підприємництво,  спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Термін навчання на дистанційній формі – 1 рік і 6 місяців.

Запрошуємо Вас до КНЕУ!