Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Графік ліквідації студенської заборгованості денної форми навчання