Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інноваційні здобутки кафедри педагогіки та психології06 Грудня 2018р.

Всеукраїнська науково-педагогічна конференція «Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої  освіти», яка відбулася у КНЕУ 6 грудня, присвячена 25-річчю кафедри педагогіки та психології.

Ректор КНЕУ Д. Г.  Лук'яненко, вітаючи працівників кафедри, наголосив: «Штучний інтелект витісняє стандартні професії, але успіху досягне той, хто вміє мислити творчо. Економіка стала креативною, інтелектуальною. Роботи лише мають допомагати людині. Я б слово «вчитель» писав з великої літери, адже навички педагогічної діяльності важливі для всіх, хто передає знання іншим».

Про адаптацію університетської освіти до сучасних викликів розповіла декан факультету управління персоналом, соціології та психології С.О. Цимбалюк. Серед таких викликів: виїзд студентів на навчання за кордон, недостатність фінансування. Зокрема, на  питання «Якими мотивами керуються абітурієнти під час вступу до ВНЗ?»  69,3%  вказали на бажання мати високооплачувану роботу. Даний факультет динамічно розвивається, стає привабливим для студентів, оновлюються та  додаються нові програми. Так,  у 2019 році запропоновано створити програму «Соціальні та медіа-комунікації». Участь у міжнародних проектах,  співпраця з бізнесом та залучення  відомих підприємців до проведення лекцій – ноу-хау факультету.

Завідувач кафедри педагогіки та психології М. В Артюшина підкреслила, що всі спеціальності університету, за якими навчаються студенти КНЕУ, спрямовані на спілкування з людьми. Доповідачка згадала про  засновника і першого завідувача   кафедри В. А. Козакова – саме він розробив концепцію підготовки психологів і  педагогів у непедагогічних ВНЗ. Потім кафедру очолила Л. О. Савенкова, яка акцентувала на важливості запровадження в програми педагогічної риторики,  вдосконалення мовлення та майстерності викладачів. У 2018 р. на кафедрі запроваджено освітньо-професійні програми «Економічна та соціальна психологія», «Економіка та бізнес-освіта». Про  особливості підготовки психологів у некласичному університеті  розповіли викладачі кафедр.

Директор Центру виховної роботи та соціальної адаптації О.А.Чабанюк зазначила, що КНЕУ – не тільки освітній заклад, а й центр громадського і творчого життя. У нашому університеті створено офіс омбудсмена як інструмент реалізації захисту прав та свобод студента.

Про вагомі здобутки кафедри педагогіки та психології учасники заходу поділилися під час роботи секцій, які зібрали чимало слухачів. У рамках конференції 7 грудня буде проведено майстер-класи. Серед запропонованих тем:  позитивна психотерапія, розвиток економічного мислення, надання допомоги дітям, що мають психологічну травму, самокероване навчання та освіта для бізнесу.

Провідний фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою ЦСЗ Лариса Гуторова