Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Електоральна соціологія

Мета:трактування сучасних наукових концепцій, понять, методів та політичних технологій у з’ясуванні сутності і ролі соціології політики у розкритті процесів політичного життя суспільства.

Завдання:розглянути проблемні  питання соціології політики через призму соціологічних знань; проаналізувати основні концепції й теорії соціології політики в контексті сутності суспільства, що трансформується; сформувати наукові уявлення про головні тенденції політичного розвитку сучасного суспільства; дослідити місце і роль людини у сучасному політичному процесі; здійснити аналіз категоріально-понятійного апарату даного курсу, застосовуючи методи соціологічного аналізу політики і влади; оволодіти методами та технологіями соціологічного дослідження політичних процесів; оволодіти та застосовувати технології аналізу соціології партій, виборчих компаній та політичної діяльності.

Предмет:загальні та специфічні закони та закономірності діяльності індивідів і соціальних груп у сфері політики, дослідження механізму дії цих законів і закономірностей на процеси функціонування влади, сутність та зміст електоральної соціології

Остання редакція: 07.04.16