Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія соціології

Мета:формування системи знань про процес виникнення, основні етапи розвитку, історичні форми і напрями розвитку соціологічного знання. Реконструкція історичного становлення соціологічного знання дасть змогу дослідити процес виокремлення з людського досвіду знання  про суспільство і набуття ним форми емпірично обґрунтованої наукової теорії.

Завдання:дати цілісне уявлення про специфіку зародження соціологічного знання, протосоціологічні рефлексії у писемних творах та працях ранніх філософів;сприяти засвоєнню студентами знань про передумови формування соціології як науки;вивчення студентами історії виникнення й розвитку академічної соціології кінця ХІХ – початку ХХ ст.;формування у студентів уявлень про діяльність представників сучасної світової соціології.

Предмет:становлення уявлень про суспільство, які передували виникненню соціології як науки; вивчення історичного досвіду становлення і розуміння знання про суспільство; розгляд основних ідей фундаторів соціологічної науки та їхні значення і вплив на подальший розвиток соціології; ґенезу основних соціологічних теорій та концепцій; інституціалізація соціології як науки.

Остання редакція: 12.04.16

Публікаціі з предмету

  • Історія соціології (97.5 KB)паспорт дисципліни «Історія соціології»05 Жовтня 2017 р.
  • Історія соціології (411.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Історія соціології»04 Жовтня 2017 р.