Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія соціології в Україні

Мета:вивчення соціології в Україні є формування системи знань про основні віхи зародження, розвитку та становлення соціологічної дисципліни на території України, відтворення основних контекстів розвитку української соціології з моменту виникнення і до наших часів, розкриття закономірностей соціологічного теоретизування та прикладних досліджень українськими соціологами.

Завдання:дати цілісне уявлення про специфіку зародження соціологічного знання на території України, протосоціологічні рефлексії у писемних творах та у працях українських мислителів; сприяти засвоєнню студентами знань про передумови формування української соціологічної думки;вивчення студентами історії виникнення й розвитку української академічної соціології кінця ХІХ – початку ХХ ст.; формувати у слухачів знання складні процеси становлення української соціології в першій половині ХХ ст.; засвоєння студентами основних етапів інституціоналізації радянської і пострадянської соціології в України; формування у студентів уявлень про діяльність представників сучасної української соціології.

Предмет:. зародження і становлення соціологічних уявлень і знань на території України, формування української академічної соціології та концептуалізація українськими соціологами пострадянських соціальних змін; інституціалізація соціології як науки в Україні.

Остання редакція: 04.04.16

Публікаціі з предмету

  • Історія соціології в Україні (84.5 KB)паспорт дисципліни  «Історія соціології в Україні»05 Жовтня 2017 р.
  • Історія соціології в Україні (276 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни  «Історія соціології в Україні04 Жовтня 2017 р.