Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Корпоративна соціальна відповідальність

Мета дисципліни:формування у студентів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі соціально-відповідального бізнесу, набуття практичних навичок управлінського консультування на основі ділової етики, здійсненні соціального маркетингу з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення сталого розвитку підприємства.

Завдання:

- сприяння засвоєнню теоретичних та методологічних засад соціальної відповідальності;

- формування системного підходу до соціальної відповідальності підприємства;

- вміння систематизувати, планувати та визначати вплив макро- та мікросередовища організації на ефективність діяльності бізнес-організації;

- практикування організаціх та здійснення соціальних досліджень щодо соціальної відповідальності;

- формування навичок розроблення комплексу заходів з товарної, цінової, комунікаційної політик підприємства, стратегічного планування, впровадження та контролю програм соціальної відповідальності;

- орієнтація на активні методи опанування інформації, знань;

формування здібностей до самоосвіти, саморозвитку.

 

 

 

Остання редакція: 12.04.16