Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація роботи соціологічної служби

Мета: забезпечення сучасної соціологічної освіти студентів, формування у них необхідних знань і вмінь для організації роботи соціологічної служби.

 

Завдання: надання знань щодо концептуальних та організаційно-методичних засад діяльності сучасних соціологічних служб; вивчення світового та вітчизняного досвіду організації роботи соціологічних служб, а також методики підготовки та координації роботи фахівців, які залучаються до процесу організації та проведення емпіричних соціологічних досліджень; формування навичок щодо особистої участі в тендерних процедурах на проведення НДР та аналізу роботи соціологічної служби на конкретному підприємстві чи організації; вміння інтерпретувати науково встановлені соціальні факти за допомогою конкретних соціологічних досліджень, що характеризують індикатори розвитку сучасного суспільства; формування знань, умінь і навичок щодо розпізнавання, розуміння та оцінювання суспільного життя на основі системного підходу до всебічного бачення  соціальних проблем сучасного суспільства та як його вивчає і досліджує на практиці соціологічна служба;

Предмет:сутність і роль соціологічної служби; функції, завдання й типологізація соціологічних служб; особливості структури соціологічних служб; посадові інструкції та функціональні обов’язки працівників соціологічної служби; формування кадрового потенціалу; порядок складання, ведення, зберігання регламентної документації проведення соціологічного дослідження; участь у тендерних процедурах на проведення НДР; загальні вимоги до дослідницької та процедурної документації; процесуальні засади реалізації соціологічного дослідження.

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету