Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Артеменко Світлана Богданівна

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: заступник завідуючої кафедри соціології
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

У червні 1999 року закінчила Київську спеціалізовану школу №19 з поглибленим вивченням англійської мови з відзнакою.

З вересня 1999 року навчалася у Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка на факультеті соціології та психології, відділення соціології.

З вересня 2000 року – травень 2002 року успішно закінчила повний курс німецької мови за програмою підвищення кваліфікації (базовий рівень) в обсязі 200 академічних годин на курсах іноземних мов ВК “Лінгвапакс” при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Отримала свідоцтво №21553826 про складання залікового іспиту з оцінкою “відмінно”. 

З січня 2003 року по серпень 2004 року – проходила стажування у відділі аналізу та планування Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України в якості соціолога аналітика. Отримала сертифікат про успішне виконання програми “Студенти для Парламенту” про проходження стажування у Верховній Раді України в Інформаційному управлінні ВРУ.  

У червні 2004 року отримала диплом магістра соціології з відзнакою КВ №25355664. З жовтня 2004 року по вересень 2007 року навчалася в аспірантурі Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

З вересня 200по березень 2007 року – працювала в українському Інституті науково-технічної та економічної інформації інженером першої категорії відділу супроводження прикладних інформаційно-програмних комплексів за контрактом.

З лютого 2005 року по червень 2008 року працювала викладачем соціології кафедри гуманітарних дисциплін Київського університету права на умовах погодинної оплати праці. З вересня 2008 року по червень 2009 року працювала доцентом кафедри гуманітарних дисциплін Київського університету права. 

З 2006 року по червень 2008 року працювала викладачем соціології кафедри політології та соціології КНЕУ ім.В.Гетьмана на умовах погодинної оплати праці.

З вересня 2008 року і по сьогодні працює на посаді доцента кафедри соціології КНЕУ ім.В.Гетьмана.

У лютому 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю.Габермаса”. 

У травні 2008 року отримала науковий ступінь кандидата соціологічних наук за спеціальністю “теорія та історія соціології” ДК №046343. У 2012 році було присвоєно вчене звання доцента. З 2009 по 2015 рік обіймала посаду головуючої секції «Соціологія», здійснювала підготовку та вдосконалення робочої навчальної програми, методичних матеріалів, екзаменаційних білетів з соціології, виступала модератором щорічної студентської наукової конференції.     

З лютого по червень 2015 рік успішно пройшла навчання та отримала сертифікат на здобуття рівня володіння англійською мовою B 2.1. – Upper-Intermediate в Науково-освітньому центрі інтенсивного навчання іноземних та українських мов "ІНТЕНСИВ" у КНЕУ ім. В.Гетьмана.  

З 2016 року обіймає посаду заступника завідуючої кафедри соціології, факультету управління персоналом, соціології та психології КНЕУ ім В.Гетьмана.

У грудні 2017 року у Науково-освітньому центрі інтенсивного навчання іноземних та української мов «ІНТЕНСИВ» при КНЕУ імені В.Гетьмана отримала свідоцтво підвищення кваліфікації державного зразка, що підтверджує рівень володіння англійською мовою B 2. згідно шкали Ради Європи № 12 СПК 793993.

Загальна кількість публікацій – 49. Серед них: 44 наукові публікації, 1 - навчально-методичний комплекс, 4 навчально-методичні посібники.

Також є автором навчальних програм з дисциплін "Соціологія", "Вступ до спеціальності: тренінг-курс", "Соціологія соціальної роботи", "Соціологія постмодерну", "Інноваційні методики викладання соціології", "Сучасні соціологічні теорії глобалізації", співавтором навчальної програми "Методи збору та аналізу соціологічних даних", співавтором дистанційного курсу "Соціологія".

Артеменко С.Б. є учасником багатьох науково-методичних семінарів та тренінгів, в тому числі англомовних, присвячених соціальній проблематиці та вдосконаленню методів викладання у вищій школі.

У 2017 році за результатами моніторингу інноваційної діяльності кафедр та науково-педагогічних кадрів Артеменко С.Б. зайняла 2-ге місце серед доцентів КНЕУ імені В.Гетьмана і отримала Почесну грамоту від ректора КНЕУ Лук'яненка Дмитра Григоровича.